Witam na prywatnej stronie miejscowości Koniemłoty

Koniemłoty to jedna z najstarszych wsi na ziemi staszowskiej w województwie świętokrzyskim.  Oto kilka ważnych dat z jej historii:
 • 1246 - Zjazd dostojników małopolskich z udziałem księcia sandomierskiego
  Bolesława Wstydliwego.
 • 1493 - Parafia Koniemłoty, której początki sięgają XIV w. została przejęta przez
  benedyktynów ze Świętego Krzyża.
 • 1527 - Koniemłoty przeszły na własność dziedziców (staszowskich) Staszowa:
  Łaskich, Zborowskich, Tenczyńskich,
 • Opalińskich, Lubomirskich, Sieniawskich, Denhoffów i Czartoryskich.
 • 1649 - Z fundacji benedyktynów wybudowano obecny kościół parafialny na miejscu
  drewnianego, którego zniszczył pożar.
 • 1815 - Z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej - Lubomirskiej i jej córki Julii, które
  prowadziły działalność filantropijną i oświatową, założona została szkoła w
  Koniemłotach.
 • 1905 - Młodzież szkolna za namową rodziców zbuntowała się i zaczęła domagać się
  nauki w języku polskim, gdzie od 2 kwietnia 1906 r. władze wyraziły zgodę na naukę
  w języku polskim.

 • 1923 - Rozpoczęła działalność Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach.
 • 1925 - Wybudowano pierwszą remizę z drewna, która służyła społeczeństwu do II
  wojny światowej.
 • 1928 - Urodził się ks. Roman Kotlarz. .
 • 1944 - Przystąpiono do budowy nowej remizy strażackiej na tym samym miejscu co
  pierwsza.
 • 1971 - Została oddana do użytku nowa strażnica murowana obecnie z trzema boksami
  na samochody.

 • 1972 - Wybudowano i oddano do użytku wodociąg.
 • 1976 - Ks. Roman Kotlarz poniósł męczeńską śmierć stając w obronie praw wiary i
  człowieka.
 • 1988 - Oddano do użytku w nowy budynek szkolny, w którym mieści się obecnie
  Zespół Placówek Oświatowych.
 • 1992 - Oddano do użytku nowoczesny Ośrodek Zdrowia.
 • 2003 - Parafię Koniemłoty odwiedziło Radio Maryja i Telewizja Trwam.
 • 2004 - Przyjechała do Koniemłót założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych
  Madzia Buczek.
 • 2004 - Biskup sandomierski Andrzej Dzięga powołał Ośrodek Dokumentacji Życia i
  Działalności Księdza Romana Kotlarza.
 • 2009 - Ks. Roman Kotlarz pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP.   
 • 2009 - Uroczyście przekazano i poświęcono nowy średni samochód ratowniczo -
  gaśniczy marki MAN - 4x4 dla jednostki OSP w Koniemłotach.
Strona filmowa
zawierająca  krótkie  filmy pokazujące Koniemłoty  
i okolice

Aby otworzyć kliknij tutaj
Strona archiwalna
zawierająca materiały, artykuły, fotografie
odnoszące się do miejscowości Koniemłoty
pochodzące z różnych źródeł, w tym z innych stron
internetowych.

Aby otworzyć kliknij tutaj

Please enable Javascript!

Zapraszam do odwiedzenia stron:  parafia.koniemloty.info